top of page

 

 

 

„Pyza na polskich dróżkach”

 

 

 

 

W spektaklu "Pyza na polskich dróżkach" dzieci „wędrują” z tytułową Pyzą, poznając najpiękniejsze regiony Polski oraz ich najbardziej charakterystyczne cechy. 

 

 

 

Dzieci biorą czynny udział w barwnym korowodzie ludowych tańców takich jak krakowiak, kujawiak, czy taniec góralski,

 poznając takie terminy jak : hymn, godło, flaga, herb czy stolica. 

 

 

 

Przedstawienie ma zabarwienie patriotyczne i choć na zakończenie dochodzimy do tego że Polska jest dziś częścią Unii 

Europejskiej, to naszych słuchaczy uczymy, powtarzając za Rejem że cyt. „ Polacy nie gęsi iż swój język mają” 

bottom of page